Augustus 2019: Mobiliteitsknooppunten

Efficiënt van A naar B dankzij Verhofsté nv

Wat?
Een Mobiliteitsknooppunt is een locatie waar verschillende vormen van openbaar vervoer en gebruikers zoals fietsers, voetgangers en autodelers... samenkomen. Het knooppunt laat de gebruikers toe om veilig en efficiënt te veranderen van transportmiddel.

Waarom?
Mobiliteitsknooppunten zullen gebruikers en overheden stimuleren om zich meer te richten op openbaar vervoer, fietsen en deelsystemen, om zo het actuele mobiliteitsprobleem aan te pakken. Dat zal resulteren in een win-winsituatie voor alle betrokken partijen.

Hoe?
Slechts één partner: Verhofsté nv!
De mogelijkheden om een Mobiliteitsknooppunt samen te stellen zijn eindeloos. Daarom is het belangrijk om samen te werken met een veelzijdige, klantgerichte partner die ideeën kan uitwerken en die begeleiding biedt bij het opstellen van een dossier.  Bovenop jarenlange expertise op het gebied van overkappingen en straatmeubilair kan Verhofsté nv het volgende leveren: overkappingen, bushaltes, fietsenrekken, fietsenstallingen, verlichting, toegangscontrole, drinkfonteinen, lockers, infoborden, zitbanken, vuilnisbakken picknick ruimtes, zelfreinigende toiletten...

Subsidies
Ten slotte, zijn er subsidies verkrijgbaar bij de installatie van een Mobiliteitsknooppunt: Het EFRO-steunpercentage bedraagt maximaal 40,00%. De maximale steuntoekenning per project is vastgelegd op 750.000,00 euro. Voor deze oproep werd een budget van 2,5 miljoen euro ter beschikking gesteld en is geldig tot 27 september 2019.

Oplaadpunten voor elektrische fietsen:

Oplaadpunten voor elektrische fietsen

Stijlvol straatmeubilair:

Multifunctionele overkappingen: 

Zelfreinigende toiletten: 


Neem contact met ons op!

Lees meer »