Kortrijk PTI Tuinbouwschool

LUIFELS EN OVERKAPPINGEN

Bouwheer
Provinciebestuur West-Vlaanderen

Studiebureau
Studiebureau Snoeck & Partners

Uitvoering
2009

Locatie
Kortrijk